Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20/6 στην ΕΠΣΑΝΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20/6 στην ΕΠΣΑΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της  Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. θα πραγματοποιηθεί στα  γραφεία της ΕΠΣΑΝΑ (οδός Αγ. Δημητρίου 5 & Λ. Μαραθώνος )  στις 20 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00

Κάθε  σωματείο εκπροσωπείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπρόσωπου του με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (άρθρο 21 παρ.1)

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. το αργότερο, τρεις(3) ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 15η  Ιουνίου ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου  σωματείου – μέλους (άρθρο 21 παρ. 3).

Σχετικά Άρθρα