Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Πειραιά: Τακτική γενική συνέλευση 26/9

Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Πειραιά: Τακτική γενική συνέλευση 26/9

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Πειραιά
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Πειραιά, σύμφωνα με το καταστατικό, καλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συνδέσμου, που λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 26η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00μμ, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. (Πρόεδρος και Γραμματέας)
2. Απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη λήξασα χρήση και απόφαση περί της εγκρίσεώς του ή όχι.
3. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού και έκθεση περί της οικονομικής κατάστασης, απόφαση περί της εγκρίσεώς του ή όχι.
4. Υποβολή έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και απόφαση περί της εγκρίσεώς του ή όχι.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00μμ, με τον ίδιο τρόπο (μέσω τηλεδιάσκεψης) και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα (τρίτη) συνεδρίαση μετά παρέλευση δυο (2) ωρών. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται και χωρίς νέα πρόσκληση συνέρχεται νέα Γ.Σ. και όποτε ορισθεί η νέα ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών του Συνδέσμου.

Σχετικά Άρθρα