Σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Δ.Α. στον Ασπρόπυργο

Σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Δ.Α. στον Ασπρόπυργο

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΔΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο < Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου > με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2021
2) Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2023
3) Εγκριση Διοικητικού Απολογισμού
3) Τροποποίησεις καταστατικού
4) Διάφορα άλλα θέματα

Εάν δεν υπάρξει απαρτία ,η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί χωρίς άλλη πρόσκληση , την επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας , δηλαδή στις 12:00 , με τον ίδιο τρόπο .

Σχετικά Άρθρα