Σχολή προπονητών uefa-c plus στην Δυτική Αττική

Σχολή προπονητών uefa-c plus

Εχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή Σχολής UEFA C PLUS στην ΈΠΣΔΑ για το χρονικό διάστημα 18-25.11.2019.
Στη συνέχεια του μηνύματος αποτυπώνονται τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι (μπορείτε να τα δείτε και στο site της ΕΠΟ).
Επισυνάπτεται έγγραφο excel(σαιτ Ενωσης προκηρύξεις-έντυπα)όπου θα πρέπει να αναγραφεί κάθε υποψήφιος που θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C PLUS
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ( WWW.EPSDA.GR – ΕΝΤΥΠΑ )
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών 6.Κατοχή ταυτότητας τριετίας National (UEFA C) σε ισχύ ή πιστοποιητικό UEFA B
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον =
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ UEFA B ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ UEFA C (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ) ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
9.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
10.Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί) 11. βιογραφικό υποψήφιου . ——————————————– Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών 22.10.2019 .

Σχετικά Άρθρα