Σχολή Διαιτησίας στην Δυτική Αττική

Σχολή Διαιτησίας στην Δυτική Αττική

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης ενημερώνει ότι θα ξεκινήσει Σχολή Διαιτησίας και όσοι θέλουν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε αποστέλλοντας mail στο epsdattikis2003@gmail.com είτε στα γραφεία της Ένωσης καθημερινά από 09:00 – 14:00.

Οι αιτήσεις για την συμμετόχη στη σχολή θα γίνονται από τις 24/02/2022 μέχρι και 24/03/2022. Προυπόθεσεις για την συμμετοχή στη σχολή Διαιτησίας είναι:

Να είναι γεννημένος/η από 01/01/1990 μέχρι και 31/12/2005.
Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου. Για τους κάτω των 18 ετών να έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και βεβαίωση οτι συνεχίζουν τις σπουδές τους.
Φωτοαντίγραφο το δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η διάρκεια της Σχολής θα είναι δύο (2) μήνες περίπου.

Έναρξη Σχολής: 28/03/2022.

Υπεύθυνος της Σχολής θα είναι ο κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα