Σ.Π.Π.Α: Ενημέρωση των μελών της

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας (Σ.Π.Π.Α.) στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών του, σας ενημερώνει:
1. Παράταση του δικαιώματος επανεξέτασης έως τις 31.12.2021 σε όλους τους υποψήφιους προπονητές όλων των διπλωμάτων που ολοκλήρωσαν την Σχολή τους εντός του 2018.
Η παράταση γίνεται καθώς λόγω της πανδημίας SARS – COVID 19 δεν ολοκληρώθηκαν οι Σχολές Επανεξέτασης που είχαν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν.
2. Παράταση του δικαιώματος επανεξέτασης έως τις 31.12.2021 σε όλους τους υποψήφιους προπονητές των διπλωμάτων NATIONAL C και UEFA PRO που είχαν ολοκληρώσει αντίστοιχες Σχολές προπονητών μέχρι 31.12.2017. Η παράταση γίνεται καθώς λόγω της πανδημίας SARS COVID – 19 δεν ολοκληρώθηκαν οι Σχολές Επανεξέτασης που είχαν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν.
Για την ενημέρωσή σας
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Παπακανέλλος Σπυρίδων     Παντιώρας Χρήστος

Σχετικά Άρθρα