Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου στην ΕΠΣΔΑ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Δ.Α. , καθώς και την υπ’ αριθμό 394/6-6-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ενωσης ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.Α. η οποία Θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου (Αγ.Δημήτριος ) στις 26 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία , η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί , χωρίς άλλη πρόσκληση ,στις 26 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1o α)Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών. β) Έκθεση διοικητικού απολογισμού γ)Έγκριση διοικητικού απολογισμού δ)Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής ε)Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2018 ( από 1/1 έως 31/12) στ)Έγκριση προυπολογισμού του επόμενου έτους 2020 ΘΕΜΑ 2o α) Απόφαση για την εισδοχή νέων μελών β) Άλλα θέματα Σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού της Ένωσης , της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης .

Σχετικά Άρθρα