Γενική Συνέλευση η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής

Γενική Συνέλευση η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Γενική Συνέλευση Ε.Π.Σ.Δ.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ενωσης και την υπ’ αριθμό 436./11.05.2022 αποφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , συγκαλούμε την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Δ.Α η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο την Κυριακή 26/06/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο < Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου > με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2021

2) Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2023

3) Τροποποίησεις καταστατικού

4) Διάφορα άλλα θέματα

Εάν δεν υπάρξει απαρτία ,η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί χωρίς άλλη πρόσκληση , την επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας , δηλαδή στις 12:00 , με τον ίδιο τρόπο .

Παρακαλούνται τα σωματεία μέλη μας να ορίσουν εκπρόσωπο στέλνοντας mail στο epsdattikis2003@gmail.com που θα λάβει μέρος στη γενική συνέλευση με καταληκτική ημερομηνία την 1/06/2022 .

Σχετικά Άρθρα