ΕΠΣΔΑ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 23/02/2023

Αρ. Πρωτ.3876

Ελευσίνα, 10/2/2023

Δυνάμει της Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με αριθ.Πρωτοκόλλου 27867 , ημερομηνία 20/1/2023 και ΑΔΑ :6ΛΔ64653Π4-1Θ8 αναρτούμε τον τελικό εκλογικό κατάλογο των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.Δ.Α. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών που θα διεξαχθεί στις 23/2/2023 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ —————Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ —-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα