ΕΠΣΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με τη 23-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α. και αφού έλαβε υπόψιν του:

Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας
Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Π.Σ.Δ.Α. για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών που θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας (Παγκάλου και Χαριλάου 28) στις 23/02/2022 και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1:
Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπρόσωπων των σωματείων και έλεγχος της απαρτίας των παρισταμένων μελών

Θέμα 2:
Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή μελών εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο, στις 18:00.

Για την Ε.Π.Σ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα