ΕΠΣΔΑ: Ποινές πειθαρχικής επιτροπής Ν.13

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., καθώς επίσης τα Φύλλα Αγώνων επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές σωματείων , τους παράγοντες και τους αξιωματούχους ως εξής:

Μυλωνάς Σ. -Ικαρος -αρ.δ:1328932 - 1 αγωνιστικη+ 10 Ευρώ
Νταφόπουλος Σ.- Ενωση πανασ/κού   αρ.δ:1146985 - 1 αγωνιστική + 10 Ευρώ
Κουκούλη Ι - Ακράτητος  ,αρ.δ:1317117 - 1 αγωνιστική + 10 Eυρώ.

Σχετικά Άρθρα