ΕΠΣΔΑ: ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ UEFA D

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για την λειτουργία της σχολής UEFA D στην ΕΠΣΔΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην σχολή είναι τα κάτωθι:
1) Πράξη Συναίνεσης http://www.epsda.gr/static/files/PRXD.doc
2) Προσωπικά Δεδομένα (συμπληρώνονται με λατινικούς χαρακτήρες) http://www.epsda.gr/static/files/UEFA D – GDPR.doc
3)Υπεύθυνη Δήλωση http://www.epsda.gr/static/files/UEFA D – YD.doc
Ως καταληκτική ημερομηνία των δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 29/1/2021 και θα πρέπει να αποσταλθούν στο mail: epsdattikis2003@gmail.com

Σχετικά Άρθρα