ΕΠΣΔΑ: Ημερομηνίες υποβολής μεταβολών

Αποδεσμεύσεις, υποσχετικές, μεταγραφές

 

Σας γνωστοποιούμε, τις ακριβείς ημερομηνίες των περιόδων μετεγγραφών για την περίοδο 2019-2020, για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών, επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών τους:
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ : 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 μέχρι και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ : 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ : 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ : 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ : 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ : 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020. ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ : 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 έως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

Σχετικά Άρθρα