ΕΠΣΔΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

 

ΕΠΣΔΑ: Ημερομηνίες-Εγγραφές-Μεταγραφές 2018-19

 

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας τις νέες ημερομηνίες που προβλέπονται στο «Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές», (Κανονισμός Μετεγγραφών), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών, επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών τους:
* Οι ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ γίνονται από:1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019. * Οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές).
* Οι ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
* Οι ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
* Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από:1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
* Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. *
Οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 έως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΟ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΣΙΛΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
1) ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Η ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ
3) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
4) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ.

Σχετικά Άρθρα