ΕΠΣΔΑ: ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ 

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας πως θα πρέπει να γίνει η επανέκδοση – αντικατάσταση όλων των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και θα πρέπει να προσκομίσουν εγκαίρως τα προβλεπόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά για να αποσταλούν στην Ε.Π.Ο. και να επιστραφούν από την Ε.Π.Ο. τα νέα δελτία.

Επειδή ο αριθμός των δελτίων που θα πρέπει να αντικατασταθούν είναι υπερβολικά μεγάλος, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και ο χρόνος μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων είναι μικρός, θα πρέπει για να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στην υποβολή να γίνει ΑΜΕΣΑ η προσκόμιση γιατί δε θα μπορέσουν τις τελευταίες ημέρες να εκδοθούν τα νέα δελτία που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε όλα τα πρωταθλήματα Κατηγοριών και Υποδομής.

Το κόστος για την επανέκδοση – αντικατάσταση είναι 5€ με διάρκεια τρία (3) χρόνια (ΛΗΞΗ: 30/06/2024).

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

 •  Για τους Έλληνες:
 1. Έντυπο Αίτησης Μεταβολών 2021-2022.
 2. Δύο (2) ίδιες φωτογραφίες έγχρωμες.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Πράξη συναίνεσης για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρημένη από τα ΚΕΠ αν και εφόσον δεν την έχουν ήδη προσκομίσει.
 • Για τους Αλλοδαπούς:
 1. Έντυπο Αίτησης Μεταβολών 2021-2022.
 2. Δύο (2) ίδιες φωτογραφίες έγχρωμες.
 3. Θεωρημένο αντίγραφο Διαβατηρίου και θεωρημένη Άδεια παραμονής σε ισχύ.
 4. Πράξη συναίνεσης για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρημένη από τα ΚΕΠ αν και εφόσον δεν την έχουν ήδη προσκομίσει.
 • Για τους Κοινοτικούς:
 1. Έντυπο Αίτησης Μεταβολών 2021-2022.
 2. Δύο (2) ίδιες φωτογραφίες έγχρωμες.
 3. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου και Κάρτα Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. Πράξη συναίνεσης για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρημένη από τα ΚΕΠ αν και εφόσον δεν την έχουν ήδη προσκομίσει.

Σχετικά Άρθρα