ΕΠΣΔΑ: Ενημέρωση προς τα σωματεία μέλη της

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Οι δηλώσεις Συμμετοχής για τα πρωταθλήματα της Α΄,Β΄Κατηγορίας και του Κυπέλλου, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018. Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, τα σωματεία θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνυποβάλλουν: α) Υπεύθυνη Δήλωση «Συνυποσχετικό Διαιτησίας», περί αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. β) Υπογεγραμμένη την Πράξη Συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,θεωρημένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής. γ) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Παραχωρητήριο προς την ΕΠΣΑ για τη χρήση του γηπέδου, για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθλημάτων Κατηγοριών, Κυπέλλου και Υποδομών. ε) Άδεια λειτουργίας του γηπέδου σε ισχύ. Τα έντυπα των Δηλώσεων όπως επίσης και τα έντυπα των περιπτώσεων α) και β) είναι έτοιμα και παρακαλούνται τα σωματεία να τα παραλάβουν από την γραμματεία της Ένωσης.

ΕΠΕΙΓΟΝ!

Ενημερώνουμε τα σωματεία ότι η διαδικασία προσκόμισης των εντύπων σχετικά με την συναίνεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην ΕΠΣΔΑ θα λάβει παράταση έως την Παρασκευή 28/09/2018. Σας υπενθυμίζουμε ότι όποιος ποδοσφαιριστής δεν αποδεχτεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (αποκλειστικά για τους λόγους που αναγράφονται στην πράξη συναίνεσης) από τις Ε.Π.Σ και την Ε.Π.Ο., δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται στην ομάδα του. Στην περίπτωση που τα σωματεία δεν θα δύνανται να προσκομίσουν συμπληρωμένα έντυπα για όλους τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές τους, δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις θα έχουν μόνο όσοι ποδοσφαιριστές αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις Ε.Π.Σ και την Ε.Π.Ο. (π.χ. αν ένα σωματείο έχει 150 εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές και προσκομίσει έντυπα για τους 100, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι 100 ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν το έντυπο. Οι ποδοσφαιριστές χρειάζεται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν μια μόνο φορά το έντυπο και όχι σε κάθε μεταβολή που θα ακολουθεί μεταγενέστερα. Το έντυπο θα συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταβολών για τους ποδοσφαιριστές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν μεταβολές και θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής. Τα έντυπα συναίνεσης των ανήλικων ποδοσφαιριστών θα πρέπει να υπογράφονται από τον κηδεμόνα και να φέρουν το γνήσιο υπογραφής του. Οι Ε.Π.Σ. μετά την προσκόμιση των εντύπων από τα σωματεία οφείλουν να δημιουργήσουν καταστάσεις με τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές του κάθε σωματείου , που αποδέχτηκαν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις Ε.Π.Σ και την Ε.Π.Ο και να τις παραδώσουν θεωρημένες στα σωματεία. Τα σωματεία υποχρεούνται να προσκομίζουν τις άνω καταστάσεις μαζί με τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας στον διαιτητή πριν από κάθε αγώνα. Η ως άνω διαδικασία αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωματείων.

Σχετικά Άρθρα