ΕΠΣΔΑ:  Δηλώσεις Συμμετοχής Πρωταθλημάτων-Κυπέλλου 

ΕΠΣΔΑ:  Δηλώσεις Συμμετοχής Πρωταθλημάτων-Κυπέλλου

Θα θέλουμε να ενημερώσουμε τα σωματεία μας πως έχουν αναρτηθεί τα έντυπα συμμετοχής για τα Πρωταθλήματα 2021-2022 καθώς και για το Κύπελλο 2021-2022 και πως θα πρέπει να τα κατατεθούν μέχρι και την Τρίτη 24/08/2021 στα γραφεία της Ένωσης.

Για τη Α Κατηγορία: http://www.epsda.gr/static/files/adilosi2021-2022.pdf

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 69, Τ.Κ. 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΗΛ 2105565101, FAX 2105565102
email: epsdattikis2003@gmail.com, website: www.epsda.gr
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20212022
Επωνυμία Σωματείου:__________________________________________ Ημερομηνία: ___/___/_____
Παράβολο Συμμετοχής 100 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: _______________
1. Δηλώνουμε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Α ́ Κατηγορίας και αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο και
τους όρους της σχετικής Προκήρυξης της Ε.Π.Σ.Δ.Α., το Καταστατικό και τις Διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
2. Το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες στο Πρωτάθλημα αυτό είναι:
Α)________________________________________
Β) ________________________________________ (Εναλλακτικό γήπεδο)
3. Τα χρώματα της στολής τωνποδοσφαιριστών μας βάσει καταστατικού είναι:
1η Επιλογή
ΦΑΝΕΛΑ_______________________________________
ΣΟΡΤΣ_________________________________________
ΚΑΛΤΣΕΣ______________________________________
2η Επιλογή
ΦΑΝΕΛΑ____________________________________
ΣΟΡΤΣ_______________________________________
ΚΑΛΤΣΕΣ____________________________________
4. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην οδό ___________________________ αριθμ._______ Περιοχή ___________
Τ.Κ._______ Τηλέφωνο _____________________ email ____________________________ Α.Φ.Μ. __________________
Δ.Ο.Υ. _______________________ site: _________________________________
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ____________________________________ (κινητό) __________________ (σταθερό)__________________
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ______________________________ (κινητό) __________________ (σταθερό)__________________
5. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ. ___________________________________________ κάτοικος ____________________
οδό __________________________ αριθμ._____ Περιοχή ____________ Τ.Κ._______ Κινητό _________________
Σταθερό _______________ email ____________________________
6. Προκειμένου η ομάδα μας να συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα Α ́ κατηγορίας Ε.Π.Σ.Δ.Α. δηλώνουμε υποχρεωτική
συμμετοχή τουλάχιστον σε:
τρία (3) τμήματα τωνΠρωταθλημάτων Υποδομών της Ένωσης καθώς διαθέτωαπό τέσσερα (4) τμήματα και άνω,
δύο (2) τμήματα των Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ένωσης καθώς διαθέτω από δύο (2) τμήματα και άνω
ένα (1) τμήμα των Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ένωσης καθώς διαθέτωαπό ένα (1) τμήμα και άνω
Κ18 Κ16 Κ14 Κ12 Κ10 Κ08
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Ονοματεπώνυμο) ΣΦΡΑΓΙΔΑ (Ονοματεπώνυμο)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 24/08/2021, σ ένα αντίγραφο.
Συνυποβάλλετε 1) έγγραφο ειδικής αθλητικής ιδιότητας αναγνώρισης του σωματείου από τη ΓΓΑ 2) αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνελεύσεων
και Αρχαιρεσιών, 3) σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, 4) παραχωρητήριο & αδειοδότηση γηπέδου, 5) Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί
αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA, UΕFA και Ε.Π.Ο. 6) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη από τα Κ.Ε.Π. την πράξη συναίνεσης
όσων αναφέρονται στο παρόν έγγραφο (Πρέδρος, Γεν. Γραμματέας και αντίκλητος)

 

Για τη Β Κατηγορία: http://www.epsda.gr/static/files/bdilosi 2021-2022.pdf

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 69, Τ.Κ. 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΗΛ 2105565101, FAX 2105565102
email: epsdattikis2003@gmail.com, website: www.epsda.gr
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20212022
Επωνυμία Σωματείου:__________________________________________ Ημερομηνία: ___/___/_____
Παράβολο Συμμετοχής 50 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: _______________
1. Δηλώνουμε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β ́ Κατηγορίας και αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο και
τους όρους της σχετικής Προκήρυξης της Ε.Π.Σ.Δ.Α., το Καταστατικό και τις Διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
2. Το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες στο Πρωτάθλημα αυτό είναι:
Α)________________________________________
Β) ________________________________________ (Εναλλακτικό γήπεδο)
3. Τα χρώματα της στολής τωνποδοσφαιριστών μας βάσει καταστατικού είναι:
1η Επιλογή
ΦΑΝΕΛΑ_______________________________________
ΣΟΡΤΣ_________________________________________
ΚΑΛΤΣΕΣ______________________________________
2η Επιλογή
ΦΑΝΕΛΑ____________________________________
ΣΟΡΤΣ_______________________________________
ΚΑΛΤΣΕΣ____________________________________
4. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην οδό ___________________________ αριθμ._______ Περιοχή ___________
Τ.Κ._______ Τηλέφωνο _____________________ email ____________________________ Α.Φ.Μ. __________________
Δ.Ο.Υ. _______________________ site: _________________________________
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ____________________________________ (κινητό) __________________ (σταθερό)__________________
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ______________________________ (κινητό) __________________ (σταθερό)__________________
5. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ. ___________________________________________ κάτοικος ____________________
οδό __________________________ αριθμ._____ Περιοχή ____________ Τ.Κ._______ Κινητό _________________
Σταθερό _______________ email ____________________________
6. Προκειμένου η Ε.Π.Σ.Δ.Α. να διοργανώσει το Πρωτάθλημα Υποδομών δήλωνω ότι τα τμήματα της Ακαδημίας που θα
λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα είναι
Κ18 Κ16 Κ14 Κ12 Κ10 Κ08
δεν διαθέτω τμήμα Υποδομών και δεν θα μπορώ να συμμετέχω στο Πρωτάθλημα Υποδομών της Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Ονοματεπώνυμο) ΣΦΡΑΓΙΔΑ (Ονοματεπώνυμο)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 24/08/2021, σ ένα αντίγραφο.
Συνυποβάλλετε 1) έγγραφο ειδικής αθλητικής ιδιότητας αναγνώρισης του σωματείου από τη ΓΓΑ 2) αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνελεύσεων
και Αρχαιρεσιών, 3) σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, 4) παραχωρητήριο & αδειοδότηση γηπέδου, 5) Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί
αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο. 6) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη από τα ΚΕΠ την πράξη συναίνεσης
όσων αναφέρονται στο παρόν έγγραφο (Πρέδρος, Γεν. Γραμματέας και αντίκλητος)

Για το Κύπελλο: http://www.epsda.gr/static/files/kipelodilosi 2021-2022.pdf

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 69, Τ.Κ. 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΗΛ 2105565101, FAX 2105565102
email: epsdattikis2003@gmail.com, website: www.epsda.gr
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20212022
Επωνυμία Σωματείου:__________________________________________ Ημερομηνία: ___/___/_____
Παράβολο Συμμετοχής 50 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: _______________
1. Δηλώνουμε συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος Ερασιτεχνών και αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο και
τους όρους της σχετικής Προκήρυξης της Ε.Π.Σ.Δ.Α., το Καταστατικό και τις Διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
2. Το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες στο Πρωτάθλημα αυτό είναι:
Α)________________________________________
Β) ________________________________________ (Εναλλακτικό γήπεδο)
3. Τα χρώματα της στολής τωνποδοσφαιριστών μας βάσει καταστατικού είναι:
1η Επιλογή
ΦΑΝΕΛΑ_______________________________________
ΣΟΡΤΣ_________________________________________
ΚΑΛΤΣΕΣ______________________________________
2η Επιλογή
ΦΑΝΕΛΑ____________________________________
ΣΟΡΤΣ_______________________________________
ΚΑΛΤΣΕΣ____________________________________
4. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην οδό ___________________________ αριθμ._______ Περιοχή ___________
Τ.Κ._______ Τηλέφωνο _____________________ email ____________________________ Α.Φ.Μ. __________________
Δ.Ο.Υ. _______________________ site: _________________________________
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ____________________________________ (κινητό) __________________ (σταθερό)__________________
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ______________________________ (κινητό) __________________ (σταθερό)__________________
5. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ. ___________________________________________ κάτοικος ____________________
οδό ________________________ αριθμ._____ Περιοχή ____________ Τ.Κ._______ Τηλέφωνο _______________
Τηλέφωνο _______________ email ____________________________
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Ονοματεπώνυμο) ΣΦΡΑΓΙΔΑ (Ονοματεπώνυμο)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 24/08/2021, σ ένα αντίγραφο.

Σχετικά Άρθρα