ΕΠΣΔΑ: Διαιτησία Αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών

 

Διαιτησία Αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 παρ. 9α. (Ειδικές Διατάξεις που ισχύουν για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα) Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα με τα οποία διέπονται και διεξάγονται τα Πρωταθλήματα Υποδομών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 2019 της ΕΠΟ αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 1.1. Την ενημέρωση των Διαιτητών Αγώνων θέματος μέσω της αρμόδιας επιτροπής, για τον αναφερόμενο κανονισμό της Ε.Π.Ο. της παραγράφου (2) της παρούσης. 1.2. Την ενημέρωση του σκοπού της παρουσίας του διαιτητή στη διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» για τις μικρότερες ηλικίες και την εκπαιδευτική προσέγγιση προς τους παίκτες πριν, κατά και μετά τη διάρκεια του αγώνα για τις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. 1.3. Την επίπληξη ή αποβολή προπονητή – αξιωματούχου ομάδας σε περίπτωση που η συμπεριφορά του δεν συνάδει με το άθλημα ή το ιδεώδες αυτού προκαλώντας τη δυσφήμησή του, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις του στο Φ.Α. Η αυστηρότητα του Διαιτητή θα συμβάλει στη αποτροπή δυσάρεστων γεγονότων που υποβαθμίζουν το τελικό προϊόν, που δεν είναι άλλο από την διασκέδαση των μικρών αθλητών και την εκπαίδευση των μεγαλυτέρων. 1.4. Ιδιαίτερη ευαισθησία θα πρέπει να επιδεικνύουν σε τυχόν λεκτικό ή άλλο είδους μπούλινγκ που θα υποπέσει στην αντίληψή τους, από φίλαθλο, προπονητή ή αξιωματούχο ομάδας, με το δικαίωμα οριστικής διακοπής του αγώνα και αναλυτική καταγραφή στο Φ.Α. 1.5. Την επισύναψη τυχόν έγγραφης ενυπόγραφης ενστάσεως από οποιονδήποτε έχει το δικαίωμα υποβολής της, πριν, κατά και μετά τη διάρκεια του αγώνα, με καταγραφή της στο Φ.Α. 2. Εφαρμογή της Αξιολόγησης αμφότερων των προπονητών των ομάδων (μεταξύ τους) και του Διαιτητή από αυτούς, σε ειδικό έγγραφο αξιολόγησης που θα επιμεληθεί η αρμόδια επιτροπή διαιτησίας και θα παραδίδετε μετά το πέρας έκαστου αγώνα σε σφραγισμένο φάκελο στην Ε.Π.Σ.Δ.Α. ως επισυναπτόμενο στο Φ.Α. για ανάλυση δεδομένων και περεταίρω αξιολόγηση αρμοδίως. 3. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος Υποδομών πρέπει να διατηρεί αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσής μας, να διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για ανταλλαγή απόψεων ως προς το συμφέρον της επίτευξης των σκοπών που έχουν τεθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ .

 

Σχετικά Άρθρα