ΕΠΣΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΚΡΑΤΗΤΟ ΚΑΙ Ν.ΠΕΡΑΜΟ

ΕΠΣΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΚΡΑΤΗΤΟ ΚΑΙ Ν.ΠΕΡΑΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.Γ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.4185/ 7-4-2022 , ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ .

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ , ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50 ΕΥΡΩ , ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦ.ΣΤΟ Φ.Α ΤΗΣ 27ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ .

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ , ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50 ΕΥΡΩ , ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦ.ΣΤΟ Φ.Α. ΤΗΣ 27ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

H Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε υπόψιν την από 7/4/2022 ένσταση (κατά του κύρους του αγώνα ) του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία <<ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ >> κατά του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία <<Α.Π.Ο. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ >> , κατά την συνεδρίαση της 12ης Απριλίου του 2022 , αποφάσισισε τα κάτωθι  :

Α) Με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδείξεις που περιήλθαν εις χείρας μας μέχρι και την 5η Απριλίου 2022 , όλες οι οφειλές από ποινές του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία <<Α.Π.Ο. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ >>  είχαν εξοφληθεί

Β) Αναφορικά  δε με τα τμήματα υποδομών του ως άνω Σωματείου , έχουν επιβληθεί πρόστιμα   για τη μη καθόδου του σε αγώνες της ίδιας διοργάνωσης , ήτοι την πρώτη φορά πρόστιμο ύψους 50,00 Ευρώ , την δεύτερη φορά 100, 00 Ευρώ και την Τρίτη  πρόστιμο  ίσο με 150, 00 Ευρώ .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Απορρίπτουμε την από 7-4-2022 ένσταση του Αθλητικού Σωματείου  με την επωνυμία <<ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ >> .

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟ

Σχετικά Άρθρα