ΕΠΣΑΝΑ: Τακτική Γενική Συνέλευση

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΣΑΝΑ

Θέμα :  Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. καθώς και την υπ’ αριθμ 20-03/06/21  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα VINTAGE (Λ. Τατοϊου 157, Αχαρνές) στις 16 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
 2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 3. Επικύρωση πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της 12/06/2020.
 4. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού για την περίοδο από 04/06/2020 μέχρι 03/06/2021.
 5. Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της περιόδου από 04/06/2020 έως 03/06/2021.
 6. Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020.
 7. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020.
 8. Υποβολή προς έγκριση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 01/01/2020 έως 31/12/2020.
 9. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού της περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022
 1. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ για εισδοχή των σωματείων

(ΑΟ ΖΩΗ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ,)

 1. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για αποβολή των κάτωθι μελών που δεν συμμετέχουν αδικαιολόγητα για δύο ποδοσφαιρικές περιόδους στα πρωταθλήματα της Ένωσης (άρθρο 16 του καταστατικού)

ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΩΡΙΩΝΕΣ

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα  16 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.30 στον ίδιο τόπο, και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κάθε  σωματείο εκπροσωπείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπρόσωπου του με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (άρθρο 21 παρ.1)

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. το αργότερο, τρεις(3) ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου  σωματείου – μέλους (άρθρο 21 παρ. 3).

Η αποστολή των ειδικών πληρεξουσίων εγγράφων δύναται να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) λόγω των ειδικών συνθηκών covid 19.

Τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση των Σωματείων Μελών της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α  και κάθε άλλο που αφορά την Τακτική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α

 

Σχετικά Άρθρα