ΕΠΣΑΝΑ: Ημερομηνίες υποβολής μεταβολών

Ανακοίνωση

Σας γνωστοποιούμε, τις ακριβείς ημερομηνίες των περιόδων μετεγγραφών για την περίοδο 2021-2022, για την πραγματοποίηση των εγγραφών των ποδοσφαιριστών τους:

❖ Θερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών 02/8-01/11/2021
❖ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών 01/01-31/01/2022
❖ Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών 02/08-01/11/2021
❖ Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών 01/01-28/02/2021
❖ Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές/δανεισμοί ερασιτεχνών) 02/08-01/11/2021
❖ Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές/δανεισμοί ερασιτεχνών) 1/1-31/1/2021
❖ Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν 01/07/2021 έως και 30/06/2022
❖ Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών 02/08-01/11/2021
❖ Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών 01/01-28/02/2022
❖ Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών, ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 01/07/2021-30/06/2022
❖ Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών, ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 01/07/2021-30/06/2022

Σχετικά Άρθρα