Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στην Ε.Π.Σ.Δ.Α. στις 23/12

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στην Ε.Π.Σ.Δ.Α. στις 23/12

 

Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Δ.Α. , καθώς και την υπ’ αριθμό 402/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Δ.Α. , ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.Α. η οποία Θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου (ΑΓ.Δημήτριος )στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 Εάν δεν υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί , χωρίς άλλη πρόσκληση ,στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1Ο α)Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών. β)Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2018 ( από 1/1 έως 31/12) γ)Έγκριση προυπολογισμού του επόμενου έτους 2020 ΘΕΜΑ 2Ο α) Άλλα Διάφορα θέματα Σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού της Ένωσης , της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης . Ακολουθεί πληρεξούσιο αντιπροσώπων σωματείου –μέλους , το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στην ΕΠΣ το αργότερο προ 3 ημερών . (Αρθ.21 καταστατικού )

Σχετικά Άρθρα