Ε.ΠΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ : ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12/7

Ανακοίνωση:

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 


 

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά την  12η   Ιουλίου 2021   ημέρα Δευτέρα    και ώρα  16.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ( Περιβάλλοντας χώρος ΣΕΦ Ν. Φάληρο)με τα παρακάτω :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος της  Ε.Ε.

της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2020-2021.

4. Υποβολή προς έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2020-2021.

5. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020(έτους 2020).

6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2020 μέχρι  31.12.2020(έτους 2020).

7. Υποβολή προς έγκριση του Οικονομικού  Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020(έτους 2020).

8. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού   της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2022

μέχρι 31.12.2022. (έτους 2022)

9. Επικύρωση των Πρακτικών  της Τακτικής  Γ.Σ. της  06.7.2020.

10. Απόφαση σε  άλλες προτάσεις  της Ε.Ε.  της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και των σωματείων μελών αυτής.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση,  την ίδια ημέρα  Δευτέρα  12  Ιουλίου  2021  και ώρα 18.30 μ.μ., στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα θέματα  που αφορούν την εκπροσώπηση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, την εκ μέρους των υποβολή προτάσεων προς τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και άλλων, όπως και κάθε άλλο που αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Για  την Εκτελεστική Επιτροπή

της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΣΠΑΘΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα