Αστέρας Μαγούλας: Δραστηριοτήτων ….. Ασυνέχεια (;;;)

Αστέρας Μαγούλας: Δραστηριοτήτων ….. Ασυνέχεια (;;;)

Αθλητικός Σύλλογος δραστηριοποιούμενος επί τριάντα και πλέον έτη στην Μαγούλα Αττικής έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει γενικευμένη απαξία από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας … (!!!)
Καταγραφή γεγονότων …
Μάρτιος 2020, Αναστολή Αγωνιστικών Δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας (Cov-19).
Ιούνιος – Ιούλιος 2020. Το ΔΣ διεξήγαγε τέσσερις στον αριθμό ΓΣ σύμφωνα με το καταστατικό, χωρίς καμία συμμετοχή μελών και συμπολιτών.
Σεπτέμβριος 2020, Μετά Βίας επαν-εκκίνησε, μετά την πρώτη παύση, λόγω της πανδημίας (Cov-19).
Νοέμβριος 2020, Ανεστάλη η αγωνιστική του λειτουργία λόγω της πανδημίας (Cov-19).
Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021, Δεν κατεγράφη καμία Διοικητική δραστηριότητα.
Αρχές Μαΐου 2021, έμεινε Ακέφαλος.
Έκτοτε … η τύχη του …(;;;)
Εκ θαύματος ……. ο Αθλητικός Σύλλογος, αναφέρετε στις 30/05/2021 σε Post Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας, ως σημείο συνάντησης για άλλη δράση.
Μήπως πλέον, ο σύλλογος αποτελεί απλό τοπωνύμιο και όχι «Ζωντανό Οργανισμό» … προάγοντας τις Αξίες του Αθλητισμού και του Πολιτισμού. Αξίες που αποτελούν «Φωτεινό Παράδειγμα» για τους νέους της πόλης μας (;;;)
Ερωτήματα που μου γεννούνται …
Α) Προς τα υπολειπόμενα μέλη του ΔΣ. Μήπως γνωρίζουν:
1. Εάν έχουν εκτελεσθεί εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων οι απορρέουσες ενέργειες (Διοικητικές, Ταμιακές, Οικονομικές, Φορολογικές) ως όφειλαν (;;;)
2. Προτίθενται να αναλάβουν Άμεσα, τις αυτές δράσεις που απορρέουν από τις τελευταίες εξελίξεις (;;;)
3. Προτίθενται να ενημερώσουν το συντομότερο τα Ενεργά Μέλη του Συλλόγου και τους συμπολίτες μας για τις προθέσεις τους (;;;)
4. Προτίθενται να προβούν Άμεσα σε καταστατικές διεργασίες (;;;)
Β) Προς τους συμπολίτες μου, της Μαγούλα Αττικής, «Αυτόχθονες» και «Ξένους»
1. Έχουμε την πρόθεση να ενεργοποιηθούμε επί του θέματος ….. και να σταματήσουμε να λειτουργούμε «δια της Αναθέσεως» (;;;)
2. Προτιθέμεθα να σηκωθούμε από τις «δροσερές» καρέκλες …. που προσφέρουν τα Πλατάνια (;;;)
3. Μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη αυτά που μας Διχάζουν, και να πορευτούμε με αυτά που μας Ενώνουν … Δηλαδή το Μέλλον των παιδιών μας (;;;)
4. Είναι δυνατόν, Έστω και την ύστατη ώρα να μην επαφιέμεθα από τα «Ξένα» Κέντρα Λήψεως Αποφάσεων … που τα Επικαλούμαστε … Όποτε μας συμφέρει (;;;)
5. Είναι δυνατό να μην κρίνουμε τις πράξεις των άλλων, αλλά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση του Συλλόγου (;;;)
6. Οι φέροντες θέση ευθύνης στην τοπική Κοινωνία … θα αναλάβουν Δράση … Καλές οι «εξωγενείς» … Χωρίς «ενδογενείς» όμως, … Μήπως συμβάλουμε στην απαξίωση της Ιστορίας μας (;;;)
7. Έχουμε αναλογιστεί τι θα απογίνει το Γήπεδο Ποδοσφαίρου, της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας (;;;)
8. Θα είχε περάσει ποτέ … από το νου των Ιδρυτών … η σημερινή μας κατάντια (;;;)
… όποιος κατάλαβε … Κατάλαβε … και Κλείνω …
«Η Πράξη είναι Ατομική, η Ευθύνη Συλλογική»
Σιμόν Βίζενταλ, 1908-2005

ΜΕΓΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα