Ακαδημία Α.Ο. Μίμας Μικρασιατική: ΞΕΚΙΝΑΜΕ….

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Κ8 ΠΕΜΠΤΗ 5-6 MEGARA SPORTS CLUB
K10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6.30 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΥ
Κ12 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 7.30-9 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΥ
Κ14 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 7.30-9 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΥ

Σχετικά Άρθρα