Αδειοδότηση Συμμετοχής Ομάδας (Τμήματος) Σωματείου – Μέλους Ε.Π.Σ.Δ.Α. σε Ιδιωτικό Τουρνουά ή Αγώνες

 

Αδειοδότηση Συμμετοχής Ομάδας (Τμήματος) Σωματείου – Μέλους Ε.Π.Σ.Δ.Α. σε Ιδιωτικό Τουρνουά ή Αγώνες

Σύμφωνα με το Άρθρο 37 παρ. 5. Αποφασίστηκαν και Εφαρμόζονται τα κάτωθι: 1. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας (τμήμα) σωματείου – μέλους της Ε.Π.Σ.Δ.Α. σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ. 1.2. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα επιβάλετε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών (-3) και πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200,00) ανά ομάδα (τμήμα) από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα της Α΄ και Β΄ κατηγορίας. 1.3. Για τις ομάδες μέλη της Ε.Π.Σ.Δ.Α. που αγωνίζονται από την Γ΄ Εθνική και σε Ανώτερες κατηγορίες θα επιβάλετε ποινή προστίμου πεντακοσίων ευρώ (500,00) ανά ομάδα (τμήμα), ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, με ενημέρωση της Ε.Π.Ο. για τυχόν περαιτέρω ενέργειες. 2. Για τις ομάδες μέλη της Ε.Π.Σ.Δ.Α. που δεν συμμετέχουν στα οικεία πρωταθλήματα της Ένωσης Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα επιβάλετε ποινή προστίμου πεντακοσίων ευρώ (500,00) ανά ομάδα (τμήμα), ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος και άμεση διαγραφή από την δύναμη της Ε.Π.Σ., με ενημέρωση της Ε.Π.Ο. για τυχόν περαιτέρω ενέργειες. 3. Για τις ομάδες μέλη της Ε.Π.Σ.Δ.Α. που δεν συμμετέχουν στα οικεία Πρωταθλήματα Υποδομών για το 2019-2020 (ανεξαρτήτως κατηγορίας που αγωνίζονται) με τα τμήματα Κ-14 και Κ-12, Αυτομάτως θα ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ και οι αθλητές τους από την Προεπιλογή Εθνικών Ομάδων «ΜΙΚΤΕΣ» της Ε.Π.Σ.Δ.Α..

Αδειοδότηση – Έκδοση Διαπίστευσης Ιατρού Αγώνα Σωματείου – Απαιτούμενα Προσόντα

Σύμφωνα με το Αρθ. 16 παρ. 2β του ΚΑΠ. 1. Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. (Παροχή Πρώτων Βοηθειών) 1.1. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε Ιατρός, είτε Νοσηλευτής απόφοιτος των ΤΕΙ, , είτε Διασώστης διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. 2. Από τα ως άνω διαλαμβανόμενα προκύπτει ότι κάθε ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με δικό της ιατρό πληρώντας τις προϋποθέσεις της παραγράφου (3) της παρούσης και Αποφασίστηκε ότι, α. Για την Αδειοδότηση και Έκδοση Ειδικής Διαπίστευσης Ιατρού Αγώνα Σωματείου που πληροί τα ως άνω προσόντα της παρ. (3), προσκομίζει τα παρακάτω έγγραφα: α. Πτυχίο β. Πιστοποίηση (για Πρώτες Βοήθειες) γ. Ταυτότητα δ. Μία Φωτογραφία ε. Καταβολή Οικονομικού Παράβολου

Σχετικά Άρθρα