Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ευχαριστήριο…

Ευχαριστήριο

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ αισθάνονται την υποχρέωση να
ευχαριστήσουν τον Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη για την
συμπαράστασή του (σε όλα τα επίπεδα) προς την ιστορική ομάδα της πόλης των
Μεγάρων.
Επίσης ευχαριστούμε τον συμπολίτη μας ιατρό – καρδιολόγο κ. Αντώνη Δρομπόνη
για τις υπηρεσίες που παρέχει στην ομάδα μας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Λεωνίδας Νικολάου Αντώνης Υψηλάντης

 

Σχετικά Άρθρα